BİLGİ

Referans ELektrotlar

Referans Elektrotlar

Elektrokimya araştırmacılarının çalışma elektrodu üzerine yoğunlaşmaları çok doğaldır, çalışacakları tepkimeler çalışma elektrodu üzerinde gerçekleşmektedir. Karakteristik özellikleri elektrokimyasal ölçümleri büyük oranda etkileyebilecegi için Referans Elektrot ihmal edilmemelidir. Bazı durumlarda, iyi görünüşte olan bir referans elektrot tüm sisteminizin çalışmamasına sebep olabilir.

Devamı için...
Potansiyostat ve Deney Hücresi

Potansiyostat Temelleri

Potansiyostat, elektrokimyasal hücre içerisinde bulunan Çalışma Elektrodu ve Referans Elektrot arasındaki potansiyel farkını kontrol eden elektronik cihazdır. Potansiyostat bu kontrolü hücreye Harici/Karşıt elektrot üzerinden akım göndererek sağlamaktadır. Hemen her tür uygulamada, potansiyostat Çalışma ve Karşıt elektrotlar arasındaki akımı ölçmektedir. Kontrol edilen değişken hücre potansiyeli, ölçümü yapılan değişken hücre akımıdır.

Devamı için...