Gamry Çok Kanallı potansiyostat sistemleri birden çok araştırma seviyesi cihazın birleştirilmesinden oluşan esnek bir sistemdir. Bu esneklik size herbir kanalın ayrı olarak, gruplar halinde veya hepsi aynı anda çalıştırılması olanağı sunar. Opsiyonlar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Genel Bakış
Gamry Çok ...

Gamry Çok Kanallı potansiyostat sistemleri birden çok araştırma seviyesi cihazın birleştirilmesinden oluşan esnek bir sistemdir. Bu esneklik size herbir kanalın ayrı olarak, gruplar halinde veya hepsi aynı anda çalıştırılması olanağı sunar. Opsiyonlar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Genel Bakış
Gamry Çok Kanallı Potansiyostat sistemi 8’e kadar Gamry Potansiyostat’ın tek bir sistem olarak kombine eder. Sistemin esnekliği, potansiyostatlar arasından size uygun olanların seçilmesine olanak sağlayarak şasi slotlarını düşük akım, yüksek akım veya empedans özelliği için feda etmeden konfigürasyonlar oluşturmanızı sağlar.

Fiyat/performans oranı yüksek 8 tane Interface 1010’i, Reference 30K Booster ile tamamlanmış yüksek performanslı bir Reference 3000 ile birleştirmek mümkündür. Çok kanallı sistemdeki her kanal tek başına araştırma seviyesi bir potansiyostatın özelliklerine, kanal başına çok daha uygun bir fiyat seçeneğiyle sahiptir ve daha yüksek deneysel verimlilik için performanstan kayıp olmamaktadır.

Aşağıdaki doğru ölçüm grafiğinin 8 kanallı bir Interface 1010 için her kanalda aynı olduğunu dikkate alınız.

Interface 1010 Accuracy Contour Plot

Gamry’nin tam donanımlı uygulama yazılımı tüm çok kanallı sistemlerde kullanılabilir. Gamry yazılımının esnekliği sayesinde her bir kanal hem tek başına hem de aynı anda çalıştırılabilir. Herhangi bir deney herhangi bir kanalda diğer kanallarda devam eden testlerden bağımsız olarak yürütülebilir.

Uygulamalar

  • Kaplama Analizleri
  • Biyoyakıt Hücreleri
  • Büyük Ölçekli Süperkapasitör ve Pil Testleri
  • Sürekli Korozyon İzleme
  • Elektrot Dizilerinin İzlenmesi
  • Sensör Dizileri
  • Kombinasyonal Testler

Gamry Çok Kanallı Potansiyostat Sistemleri, uygulamadan bağımsız olarak birden çok elektrokimyasal hücredeki deneyinin bağımsız ve eşzamanlı olarak kontrol edilmesine olanak verir.