1901' de Amerika Birleşik Devletlerinde kurulan NIST (National Institute of Standards and Technology) alınan ölçümlerin doğruluğunun kanıtlanmasında ve cihaz kalibrasyonunda kullanılan, bileşeni tam olarak karakterize edilmiş Sertifikalı Referans Malzemelerin (SRM) üretimini yapmaktadır.

NIST laboratuvarlarında kullanılan teknoloji nanometre gibi küçük ölçeklere inil...

1901' de Amerika Birleşik Devletlerinde kurulan NIST (National Institute of Standards and Technology) alınan ölçümlerin doğruluğunun kanıtlanmasında ve cihaz kalibrasyonunda kullanılan, bileşeni tam olarak karakterize edilmiş Sertifikalı Referans Malzemelerin (SRM) üretimini yapmaktadır.

NIST laboratuvarlarında kullanılan teknoloji nanometre gibi küçük ölçeklere inilebilmesini sağlıyor.

NIST' in akredite olmuş laboratuvarlarında ki ölçüm ve analizleri, ISO/IEC 17025:2005 kalite standardına dayanıyor. Aynı zamanda ISO 9001, ISO/IEC Guide 99: 2007, ISO Guide 34 ve 35 kalite standartları, sertifikalı referans standartlarının üretiminde güvenilirliği sağlıyor.

NIST bünyesinde sayıları 3000' i aşan bilim adamı, mühendis ve teknisyen barındırırken, 1300' den fazla sertifikalı referans malzemenin üretimini gerçekleştiriyor.

NIST metrolojik izlenebilirlik için organizasyon politikası geliştirdi ve bunu SRM' ler üzerinde uyguladı.

NIST SRM' leri günümüzde endüstriyel malzemelerin üretim ve analizleri, ekolojik analizler ve temel metroloji analizleri gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.

ISO Guide 31: 2000 standardına uygun olarak hazırlanan ürün analiz sertifikasında ürün ismi, kullanım amacı, analiz sonuçları, uygun kullanım ve saklama koşulu, belirsizlik ölçümleri, analiz sırasında kullanılan metot ve kullanım süresi bilgileri yer almaktadır.

NIST SRM' ler kullanıcılarına, sertifikaları ve MSDS' leri ile birlikte ulaştırılmaktadır.